Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Nowo?ci ...
Na stronie dodano nowe zdj?cia


Zdj?cia z remontu
TYDZIE? BIBLIOTEK 8 - 15 maja 2006 r.
Informujemy, i? TYDZIE? BIBLIOTEK odb?dzie si? 8 - 15 maja 2006 r.
pod has?em Nie wiesz? - zapytaj w bibliotece ju? dzi? zapraszamy do udzia?u.
Biblioteka nieczynna
W zwi?zku z odbywaj?cym si? remontem i utrudnionym dost?pem do ksi?gozbioru, informujemy i? Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach b?dzie nieczynna od 13 do 17 marca 2006 r.

Nowo?ci na stronie
Na stronie dodano nowe uaktualnione informacje i zdj?cia

Baza rekreacyjno-hotelarska, baza restauracyjno-bankietowa, gospodarstwa agroturystyczne w naszym rejonie


Zdj?cia z remontu
Placówka nieczynna
Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Brzezinach informuje, i? w dniach 9 i 10 marca 2006 r. placówka b?dzie nieczynna

Informacja
Miejskiej Bibliotece Publicznej informuje, i? w dniach 4 i 6 marca 2006 r. w zwi?zku z odbywaj?cym si? remontem biblioteka b?dzie nieczynna
Wymiana wykaldziny pod?ogowej i drzwi wewn?trznych
W Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpocz??y si? prace zwi?zane z wymian? wykaldziny pod?ogowej i drzwi wewn?trznych. Po zako?czeniu prac na parterze remont przeniesie si? na pi?tro.W czasie trwania remontu wykonane zostan? wylewki oraz b?d? za?o?one nowe wyk?adziny. Poza tym w ca?ym budynku wymienionych zostanie 17 drzwi wewn?trznych.Zdj?cia z remontu
Katalog online ju? dzia?a
Czytelnicy mog? wyszukiwa? informacji w katalogu korzystaj?c z typowej przegl?darki WWW. Mog? równie? przejrze? ksi??ki wyszukuj?c je wg autora, tytu?u, b?d? has?a. Poza tym mo?na zamawia? lub rezerwowa? wybrane przez siebie pozycje przez Internet.

Aby rezerwowa? i zamawia? pozycje z katalogu online nale?y wype?ni? i dostarczy? do Miejskiej Biblioteki Publicznej poni?szy dokument. B?dzie on tak?e dost?pny w formie wydrukowanej w naszej placówce.


Komputerowa rejestracja ksi??ek


Aby korzysta? z katalogu kliknij na poni?szy link:


Katalog online


Wi?cej informacji

Informacja
Miejska Biblioteka Publiczna informuje, i? w zwi?zku z wymian? wyk?adzin Wypo?yczalnia dla Dzieci a tak?e Czytelnia Internetowa b?d? nieczynne do odwo?ania


Inaguracyjne spotkanie klubu najm?odszych mi?o?ników ksi??ki "S?oneczko"
W czwartek w czytelni dla dzieci odby?o sie inaguracyjne spotkanie klubu najm?odszych mi?o?ników ksi??ki "S?oneczko". Dzieci przysz?y razem z mamami lub babciami.Klub zosta? zorganizowany dla dzieci, które nie ucz?szczaj? do przedszkola, a pragn? spotka? si? z rówie?nikami, wspólnie bawi? si? i poznawa? ciekawy ?wiat zawarty w ksi??kach. Dzieci otrzyma?y plakietki w kszta?cie s?oneczka. Pani bibliotekarka Oddzia?u dla Dzieci czyta?a im bajki i ?mieszne wierszyki, dzieci szybko sie zaprzyja?ni?y.Kolejne spotkanie odb?dzie si? za miesi?c.


Zdj?cia ze spotkania
Strona 56 z 59 << < 53 54 55 56 57 58 59 >
Losowe Zdjęcie
18
18
Dni Brzezin 2008 w bibliotece
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005