Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Punkt Informacji Europejskiej
Punkt Informacji Europejskiej

Punkt informuje o tematyce zwi?zanej z Uni? Europejsk? i cz?onkostwem Polski w tej organizacji. Udost?pnianie wiedzy w tym zakresie odbywa si? na miejscu w czytelni MBP oraz drog? internetow?. Udost?pnianiamy na miejscu czasopisma o tematyce europejskiej oraz broszury i materia?y informacyjne. W PIE dost?pne s? publikacje i dokumenty, broszury i informatory. Placówka nawi?za?a kontakty z instytucjami pozabibliotecznymi: Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w ?odzi, Urz?dem Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwem Kultury, Fundacj? Adenauera w Polsce i innymi w celu pozyskania materia?ów wspomagaj?cych edukacj? europejsk?.

Do dyspozycji czytelników jest równie? stanowisko internetowe, gdzie u?ytkownicy mog? nieodp?atnie korzysta? z zasobów Internetu, przegl?daj?c strony WWW o tematyce Unii Europejskiej


Polecane strony o tematyce europejskiej:

Urz?d Komitetu Integracji EuropejskiejPrzedstawicielstwo Komisji Europejskiej w PolsceSerwis o Unii Europejskiej PAP SAPolska Fundacja im. Roberta SchumanaRegionalne Centrum Informacji Europejskiej w ?odzi


Zapraszamy do dzia?u: Artyku?y
Losowe Zdjęcie
1
1
Powitanie Lata
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005