Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Szkolenie bibliotekarzy gminnych
Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach pe?ni wa?n? funkcj? nie tylko w mie?cie, ale tak?e w powiecie, sprawuj?c rol? biblioteki powiatowej. Zadanie to finansowane jest w formie dotacji przekazywanej przez samorz?d powiatu brzezi?skiego. W ramach tych obowi?zków organizowane s? m.in. szkolenia dla bibliotekarzy z gmin powiatu brzezi?skiego. Takie spotkanie mia?o miejsce w pi?tek 21 pa?dziernika. Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach przyjechali kierownicy wszystkich bibliotek gminnych: z Rogowa, Je?owa, Dmosina i D?brówki Du?ej.
Szkolenie prowadzili bibliotekarze: El?bieta Tamkun - kierownik Wypo?yczalni dla Doros?ych i Maria Witkowska - kierownik Oddzia?u dla Dzieci. Omawiano kwestie zarz?dzania bibliotekami i zmian w przepisach prawnych odno?nie tych placówek, przedstawiono sprawozdanie ze spotkania bibliografów polskich zorganizowanego w Bibliotece Wojewódzkiej w ?odzi oraz omówiono nowo?ci w zakresie funkcjonowania oddzia?ów dla dzieci. Spotkanie bibliotekarzy wykorzysta?o te? jedno z wydawnictw, przedstawiaj?c swoj? ofert?.
„Takie szkolenia odbywaj? si? przeci?tnie raz na kwarta?” - wyja?nia El?bieta Tamkun. „Wszystkie biblioteki obj?te s? tak?e instruktarzem na miejscu. Wcze?niej kierownicy poszczególnych dzia?ów Miejskiej Biblioteki Publicznej je?d?? na szkolenia do ?odzi, a nast?pnie zdobyte informacje przekazuj? pracownikom placówek gminnych” - informuje Maria Witkowska. Kolejne szkolenie dla bibliotek gminnych przewidziano ju? po nowym roku.
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
17
17
?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia 2006 r.
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005