Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Ludno?? Pochodzenia Afryka?skiego
Rok 2011 zosta? og?oszony przez ONZ Mi?dzynarodowym Rokiem Ludno?ci Pochodzenia Afryka?skiego. Nag?o?nienia tego faktu podj??a si? Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach. Efektem jest wystawa fotograficzna w Oddziale dla Dzieci ukazuj?ca ró?ne aspekty ?ycia ludno?ci Afryki.Jak mo?na wyczyta? w nocie towarzysz?cej ekspozycji: „Obchody roku promuj? lepsze poznanie i szacunek dla ró?norodnego dziedzictwa i kultury ludno?ci pochodzenia afryka?skiego, s?u?? propagowaniu idei kultury pokoju, pluralizmu kulturowego i dialogu mi?dzykulturowego". Wystawie przy?wiecaj? te? s?owa Deklaracji Praw Cz?owieka: „Wszyscy ludzie rodz? si? wolni i równi pod wzgl?dem swej godno?ci i swych praw. Ka?dy cz?owiek posiada wszystkie prawa i wolno?ci zawarte w niniejszej Deklaracji bez wzgl?du na jakiekolwiek ró?nice rasy, koloru, p?ci, j?zyka, wyznania, pogl?dów politycznych i innych, narodowo?ci, pochodzenia spo?ecznego, maj?tku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu"
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
16
16
India?skie Wakacje
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005