Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiPoniedziałek, Maj 20, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Wynajem sal
W salach Biblioteki w Brzezinach mo?na zorganizowa? konferencje, sesje, wyk?ady, pokazy, wystawy. Istnieje tak?e mo?liwo?? organizowania wystaw w czytelni, na I pi?trze oraz w holu na dole

ZASADY WYNAJMU SAL


1. Cen? wynajmu reguluje "Umowa najmu". Warunkiem wynaj?cia sali jest dokonanie przelewu na konto bankowe biblioteki.
2. Sale s? wynajmowane w godzinach dzia?alno?ci Biblioteki w dni powszednie. Wynajem w pozosta?ych godzinach mo?e by? przedmiotem odr?bnych ustale?.
3. Wynajmuj?cy mo?e - w porozumieniu z Bibliotek? - dowolnie aran?owa? wystrój sal pod warunkiem niezw?ocznego przywrócenia poprzedniego wygl?du po zako?czeniu imprezy. Unika? nale?y aran?acji, naruszaj?cej normalny tok obs?ugi u?ytkowników.
4. Organizatorzy imprez mog? zapewnia? pocz?stunek dla swoich go?ci.
5. Wynajmuj?cy jest zobowi?zany do usuni?cia wszelkich szkód, jakie powstan? w trakcie imprezy.
6. Uczestnicy imprez mog? wnosi? swój baga? osobisty, okrycia i du?e torby.
7. Uczestnicy imprez mog? korzysta? z toalet wskazanych przez Bibliotek?.
8. Uczestników imprez obowi?zuje ca?kowity zakaz palenia wewn?trz budynku.
9. Pomi?dzy najemc? a wynajmuj?cym zostanie oddzielnie podpisana umowa najmu.


Informacje i rezerwacja pomieszcze?:


Danuta Wylaz?owska, tel. (46) 874-21-93,
email: biblioteka@mbp-brzeziny.pl,
strona internetowa www.mbp-brzeziny.pl
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
4
4
?ódzkie warte utrwalenia i pokazywania
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005