Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Wspomnienie Elizy Orzeszkowej
Miejska Biblioteka Publiczna systematycznie prezentuje postacie znanych pisarzy i poetów. W czerwcu mo?na by?o obejrze? wystaw? po?wi?con? Elizie Orzeszkowej co by?o zwi?zane z 170 rocznic? urodzin pisarki. Na ekspozycji prezentowany by? portret, biografia oraz wykaz dzie? autorki znanej powie?ci „Nad Niemnem”.

Eliza Orzeszkowa urodzi?a si? w 1841 r. na Grodzie?szczy?nie jako córka adwokata Benedykta Paw?owskiego i Franciszki z Kamie?skich. Wychowaniem Elizy zajmowa?y si? wy??cznie kobiety: matka, babka, starsza siostra i opiekunka, gdy? ojciec zmar? pozostawiaj?c trzyletni? córk? wraz licz?c? kilka tysi?cy tomów bibliotek?. Maj?tek ojca wydzier?awiono, a kobiety wynaj??y dom w Grodnie. Przysz?y pisarka bardzo wcze?nie zacz??a przejawia? talent literacki. Gdy mia?a 11 lat wyjecha?a w towarzystwie babki kszta?ci? si? w Warszawie. Tu wkrótce pozna?a Mari? Wasi?owsk? – pó?niejsz? Mari? Konopnick?, z któr? przyja?ni?a si? przez ca?e ?ycie. Po powrocie w rodzinne strony o?eni?a si? z ziemianinem Piotrem Orzeszk?. Gdy po powstaniu styczniowym zasta? on zes?any na Syberi? sprzeda?a swój rodzinny maj?tek i zaj??a si? wy??cznie pisarstwem. O jej talencie ?wiadczy? fakt, ?e w 1904 r. zosta?a nominowana do nagrody Nobla, któr? ostatecznie przyznano bardziej znanemu Henrykowi Sienkiewiczowi. Do nagrody Nobla nominowano j? jeszcze w 1909 r., ale wówczas ubieg?a j? szwedzka pisarka Selma Lagerlöf.
Eliza Orzeszkowa zmar?a po ci??kiej chorobie serca w 1910 r. Pozostawi?a po sobie bogaty dorobek literacki b?d?cy owocem prawie 50 lat pracy twórczej.
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
15
15
Bibliowakacje
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005