Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiCzwartek, Lipiec 18, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

Nowe wystawy w bibliotece w Brzezinach


W dniach od 8 do 15 maja obchodzony jest Tydzie? Bibliotek, który w tym roku przebiega pod has?em:”Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam – wchodz?”. Szerzej o idei tego ?wi?ta napiszemy za tydzie?, lecz ju? dzi? chcieliby?my zaprosi? do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach na dwie wystawy przygotowane z tej okazji. Jest to prezentacja malarstwa Joanny Milczewskiej oraz ekspozycja lamp witra?owych Dariusza Drzewieckiego. Miesi?cznik „Bibliotekarz” uzna?, ?e s? to warto?ciowe wystawy, o czym ?wiadczy zgoda na obj?cie przez to pismo patronatu nad tymi wydarzeniami.
Zach?caj?c do wst?pienia do biblioteki warto przybli?y? posta? Joanny Milczewskiej. Urodzi?a si? ona 1969r. w Warszawie, gdzie w 1988 r. uko?czy?a Liceum Sztuk Plastycznych. W pierwszym okresie twórczo?ci zafascynowana malarstwem „wielkich mistrzów” tworzy?a pastisze (m.in. Monet, Cezanne, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Aivazovski), które znajduj? uznanie u mi?o?ników malarstwa nie tylko w Polsce ale przede wszystkim we Francji, Niemczech i USA. Nast?pnie zauroczona pi?knem pejza?u polskiego zapragn??a uwieczni? je w swoich pracach. Prace malarskiej Joanny Milczewskiej s? prezentowane w Brzezinach po raz kolejny. Wcze?niej obrazy te zawita?y do biblioteki 6 lat temu.
Pisz?c o wystawach w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach nale?y te? wspomnie? o dwóch wystawach okoliczno?ciowych jakie tu przygotowano. Pierwsza jest po?wi?cona niedawno zmar?emu – Marianowi Pankowskiemu - poecie, prozaikowi, dramaturgowi, krytykowi literackiemu i t?umaczowi. Druga zwi?zana jest z beatyfikacj? Jana Paw?a II. Posta? Papie?a Polaka prezentowana jest poprzez wa?ne momenty w jego ?yciu: urodzenia, kap?a?stwo, drog? z Wadowic do Rzymu, gdzie pe?ni? pos?ug? m.n. jako pielgrzym, pos?aniec pokoju, stra?nik tajemnicy, czy g?owa pa?stwa, które to has?a-tematy s? bogato ilustrowane na wystawie.
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
st11
st11
Wizyta w Stra?y Po?arnej
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005