Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiCzwartek, Lipiec 18, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich


23 kwietnia obchodzony jest ?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich. To ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne ?wi?to ma na celu promocj? czytelnictwa, edytorstwa i ochron? w?asno?ci intelektualnej prawem autorskim.
Pomys? organizacji ?wi?ta zrodzi? si? w Katalonii. W 1926 roku wyst?pi? z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés. 23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym ?wi?tem narodowym - jako dzie? jej patrona – ?wi?tego Jerzego. Zgodnie z tradycj? w Katalonii obdarowywano w ten dzie? kobiety czerwonymi ró?ami, maj?cymi symbolizowa? krew pokonanego przez ?w. Jerzego smoka. Z czasem panie zacz??y odwzajemnia? si? m??czyznom podarunkami w postaci ksi??ek. Pierwotnie ?wiatowy Dzie? Ksi??ki planowano celebrowa? 7 pa?dziernika, jako dniu urodzin Cervantesa – barakowego autora opowie?ci o Don Kichote z Manchy, ale poniewa? daty tej jedynie si? domniemuje, ostatecznie zdecydowano o obchodach ?wi?ta w dniu 23 kwietnia. Dzie? jest równie? szczególn? dat? dla literatury ?wiatowej. Tego dnia w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega. Dat? ?mierci Shakespeare’a podaje si? tu wed?ug kalendarza julia?skiego, a pozosta?ych dwóch twórców– wed?ug gregoria?skiego. Na ten sam dzie? przypada równie? rocznica urodzin lub ?mierci innych wybitnych pisarzy m.in.: Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo. Wyj?tkowo w Wielkiej Brytanii i Irlandii ?wiatowy Dzie? Ksi??ki obchodzony jest w pierwszy czwartek marca, aby to ?wi?to wypada?o w trakcie semestru szkolnego.
Warto tu wspomnie?, ?e wspó?czesna ksi??ka wywodzi si? z kodeksu, czyli kartek po??czonych grzbietem. Wraz z upowszechnieniem pergaminu zast?pi?y one wcze?niejsz? form? dokumentów pi?mienniczych jakimi by?y zwoje. Histori? ksi??ki dzieli si? na dwa okresy: ksi??ki r?kopi?mienniczej i epok? ksi??ki drukowanej. Rozwój tej ostatniej zawdzi?czamy Janowi Gutenbergowi, który w XV w. udoskonali? technologi? ruchomej czcionki. Warto bowiem wiedzie?, ?e historia ruchomej czcionki si?ga ju? Chin w XI wieku.
Ksi??ki przez wiele wieków kszta?towa?y swój dzisiejszy uk?ad i wygl?d. Kiedy? stanowi?y rarytas, dzi? towarzysz? nam na co dzie?. Warto promowa? i rozpowszechnia? nawyk czytania, gdy? jak mówi?a goszcz?ca kiedy? w brzezi?skiej bibliotece przedstawicielka ?ódzkiego wydawnictwa tylko ksi??ki rozwijaj? nasz? wyobra?ni?.
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
8
8
Wystawa uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005