Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

90 - rocznica urodzin Tadeusza Ró?ewicza
Z okazji 90. rocznicy urodzin Tadeusza Ró?ewicza w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach mo?na ogl?da? wystaw? po?wi?con? ?yciu i twórczo?ci poety, który jest jednym z najcz??ciej t?umaczonych na j?zyki obce polskich autorów.
Ka?dy, kto interesuje si? osob? i twórczo?ci? Ró?ewicza, znajdzie w bibliotece biografi? poety, wycinki z gazet o jego ?yciu, informacje o twórczo?ci oraz liczne ksi??ki. O tym, jak znacz?c? by? postaci? w historii literatury, ?wiadczy has?o towarzysz?ce wystawie: „Po wojnie nad Polsk? przesz?a kometa poezji, g?ow? komety by? Ró?ewicz, reszta to ogon". Ten niezwyk?y poeta, prozaik i dramaturg urodzi? si? 90 lat temu w Radomsku. Literatur? interesowa? si? ju? w gimnazjum. Silny wp?yw na jego twórczo?? mia? brat Janusz, tak?e poeta. Cho? przed wojn? Tadeusz Ró?ewicz publikowa? ju? swoje utwory w pismach literackich, krytycy uwa?aj?, ?e jego literacki debiut przypada na trudny okres II wojny ?wiatowej. Wtedy m?ody Tadeusz zaanga?owany w konspiracj? pisze swoje wiersze patriotyczne. W 1944 roku powstaje pierwszy tomik poetycki „Echa le?ne". Po wojnie pojawia si? tomik „Niepokój", a zgromadzone tam wiersze s? uznawane za najlepsze dzie?a poety. Ró?ewicz ca?e ?ycie by? artyst? poszukuj?cym swojego miejsca w ?wiecie literatury, ale tak?e cz?owiekiem, który poszukiwa? w?asnej drogi ?yciowej. W swoim ?yciu uhonorowany by? wieloma nagrodami. Na pocz?tku lat osiemdziesi?tych by? powa?nym kandydatem do literackiej nagrody Nobla, ale przegra? rywalizacj? z Czes?awem Mi?oszem. W 1999r. otrzyma? Nagrod? Literack? im. W?adys?awa Reymonta za ca?okszta?t twórczo?ci, a w 2000r. nagrod? NIKE za tomik „Matka odchodzi”. Dzi?ki wystawie w brzezi?skiej bibliotece poznamy bli?ej posta? poety.
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
3
3
Wystawa kwiatów
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005