Strona G?ówna ˇ Historia biblioteki ˇ Katalog online ˇ Fotogaleria ˇ Biuletyn Informacji Publicznej BibliotekiSobota, Czerwiec 15, 2024
Nawigacja
Strona G?ówna
Kontakt

Historia biblioteki
O patronie
Bazy danych
Zbiory
Godziny otwarcia
Katalog online
Fotogaleria

Informacja europejska
Informacja turystyczna

Artyku?y
Szukaj
Biuletyn Informacji Publicznej Biblioteki
Polecamy 

 

?wiatowy Dzie? Turystyki w MBP
27 wrze?nia obchodzony by? ?wiatowy Dzie? Turystyki. Faktu tego nie mogli przeoczy? pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej i przygotowali okoliczno?ciow? wystaw?.
Nie zabrak?o ciekawych fotografii oraz ksi??ek ukazuj?cych ró?ne rejony Ziemi, poczynaj?c do gor?cej Afryki, a ko?cz?c na lodowatej Antarktydzie. Znajdziemy tu równie? informacje o pi?knych zak?tkach Polski, a tak?e foldery promuj?ce powiat brzezi?ski i miasto Brzeziny, w tym takie atrakcje jak Dino-park w Ko?acinku, czy Le?ny Kompleks Promocyjny Lasy Spalsko-Rogowskie, w sk?ad którego wchodzi Arboretum w Rogowie. „Warto przyj?? do biblioteki i przenie?? si? w inny ?wiat” - zach?ca bibliotekarka Maria Mroczkowska. Wystawa b?dzie czynna do po?owy pa?dziernika.
Warto wspomnie?, ?e ?wiatowy Dzie? Turystyki ustanowi?a w 1979 - UNWTO - wyspecjalizowana organizacja ONZ, której Polska jest cz?onkiem od 1975 r. Tegoroczny temat ?wiatowego Dnia Turystyki - „Turystyka a zbli?enie kultur” ma na celu podkre?lenie wagi podró?owania dla zetkni?cia ze sob? ró?nych kultur ?wiata, gdy? ponad dziewi??dziesi?t milionów osób rocznie podejmuje podró?e zagraniczne, korzystaj?c z nowoczesnych ?rodków transportu oraz w sytuacji redukcji towarzysz?cych temu kosztów. Celem ?wiatowego Dnia Turystyki jest te? podniesienie ?wiadomo?ci na temat roli turystyki w ramach spo?eczno?ci mi?dzynarodowej i pokazanie, jak wp?ywa na spo?eczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne warto?ci na ca?ym ?wiecie.
Komentarze
Brak komentarzy.
Skomentuj
Zaloguj się, by móc dodawać komentarze.
Ocena
Tylko członkowie mogą oceniać wpisy.

By ocenić wpis, zaloguj się. Jeśli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się.

Twoja ocena została opublikowana.
Losowe Zdjęcie
36
36
?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia 2007 r.
UDZIAŁ W PROGRAMACH 

 

Gość
Nick

Hasło

Pamiętaj mnie


Copyright 2005, Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach
Stron? najlepiej ogl?da? w rozdzielczo?ci 1024x768

Powered by: PHP-Fusion v5.01 (C) 2003-2005