Informacja
Dodany przez Bibliotekarz dnia Październik 25 2011 - 15:48:43
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Tuwima w Brzezinach
informuj?, i? placówka b?dzie czynna
w poniedzia?ek 31 pa?dziernika 2011 r. do godziny 16:00.