Poznali Heweliusza i astronomi?
Dodany przez Bibliotekarz dnia Październik 13 2011 - 21:51:06
Rok 2011 jest obchodzony jako rok astronoma Jana Heweliusza. Podsumowaniem tych obchodów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach by?o spotkanie z pracownikami ?ódzkiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego, w którym uczestniczyli uczniowie Zespo?u Szkó? Specjalnych.Najpierw dyrektor ?ódzkiego planetarium - Mieczys?aw Borkowski zaprezentowa? multimedialn? prelekcj? pod has?em „Tajemnice wszech?wiata”. Pó?niej by?o bardziej praktycznie, gdy? pracownik planetarium Bogus?aw Mala?ski zapoznawa? uczniów z takimi wynalazkami jak radio i latarka na baterie s?oneczne czy kalkulator zasilany z kartofla, a Remigiusz Jab?o?ski pokazywa? przy pomocy teleskopu tarcz? s?oneczn? oraz plamy na s?o?cu. Na koniec spotkania pracownicy ?ódzkiego planetarium rozdali mapki brzezi?skiego nieba, gdzie zaznaczono pozycj? planety Jowisz, któr? uczniowie mogli odszuka? tego samego dnia.
Prelekcji towarzyszy?a te? przygotowana przez bibliotek? wystawa na temat astronomii i ?yj?cego w latach 1611-1687 Jana Heweliusza, który znaczn? cz??? swojego maj?tku po?wi?ci? na wybudowanie najwi?kszego w owym czasie obserwatorium astronomicznego, gdzie przeprowadzi? wiele obserwacji ksi??ycowych, planetarnych i s?onecznych.