Kolejna dotacja dla biblioteki
Dodany przez Bibliotekarz dnia Sierpień 29 2011 - 19:38:40
Niedawno informowali?my o dwóch dotacjach, które maj? odmieni? wygl?d Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzezinach. Okaza?o si?, ?e biblioteka otrzyma kolejn? dotacj?, tym razem na odnowienie ksi?gozbioru. ?rodki w kwocie 5000 z? pochodz? z programu Biblioteki Narodowej – „Zakup nowo?ci wydawniczych dla bibliotek”. „Pozyskana dotacja zostanie przeznaczona na zakup ksi??ek zgodnie z zainteresowaniami naszych czytelników” - wyja?nia dyrektor biblioteki Danuta Wylaz?owska. W ramach wspomnianego programu, na odnowienie ksi?gozbiorów polskich bibliotek na rok 2011 wydatkowana zostanie kwota 15 mln z?. Celem tych dzia?a? jest poprawa jako?ci zbiorów bibliotecznych i dost?pu do nich, jak równie? zwi?kszenie zainteresowania ksi??kami.