Wyj?tkowe fotografie w bibliotece miejskiej
Dodany przez Bibliotekarz dnia Czerwiec 29 2011 - 20:45:28


Miejska Biblioteka Publiczna w Brzezinach to miejsce wielu wystaw. Obecnie mo?na obejrze? wyj?tkow? ekspozycj?.
S? to najlepsze fotografie przesy?ane w latach 1995-2005 na konkurs "?ódzka fotografia miesi?ca". Organizatorem tej rywalizacji jest ?ódzkie Towarzystwo Fotograficzne, które powsta?o w 1949 r. i skupia wybitnych fotografów z ?odzi i okolic. Towarzystwo prowadzi te? galeri? na ulicy Piotrkowskiej 102, gdzie rocznie prezentowanych jest oko?o 20 wystaw.
W Brzezinach mo?na obejrze? ponad 100 niezwyk?ych zdj??. Pasjonaci fotografii mog? zapozna? si? te? z regulaminem konkursu "?ódzka Fotografia Miesi?ca" na lata 2011-2012 i przekazuj?c swoje prace podda? je ocenie szacownego jury z ?TF-u.

GALERIA ZDJ?? Z WYSTAWY