Nowe ksi??ki w bibliotece
Dodany przez Bibliotekarz dnia Czerwiec 29 2011 - 20:44:00
Miejska Biblioteka Publiczna po raz kolejny w tym roku dokona?a zakupów ksi??ek. Kontynuuj?c ide? aktualizowania ksi?gozbioru pozyskano wiele nowych ksi??ek popularnonaukowych, z których najcz??ciej korzystaj? uczniowie i studenci.
W sumie przyby?o oko?o 60 ksi??ek - wyja?nia El?bieta Tamkun - kierownik Dzia?u Gromadzenia, Opracowania i Wypo?yczania Ksi?gozbioru. Nie b?d? one przeznaczone do czytelni, lecz wszystkie b?d? skierowane do wypo?ycze? - dodaje El?bieta Tamkun. W?ród ciekawszych tytu?ów warto tu wymieni?: "Do niepodleg?o?ci" - historyczn? pozycj? ukazuj?c? walk? o wolno?? Polski, "Odnawialne ?ród?a energii" - ukazuj?c? wspó?czesne trendy w tej dziedzinie, "Margaret Thatcher
" - biografi? "?elaznej damy" ?wiatowej polityki, czy specjalistyczn? pozycj? "Znaki towarowe". Kolejne zakupy Miejska Biblioteka Publiczna planuje po wakacjach.