Lalki rado?ci
Dodany przez Bibliotekarz dnia Czerwiec 29 2011 - 20:43:21


W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Brzezinach mo?na aktualnie obejrze? wystaw? papierowych lalek autorstwa Miros?awy Truchty-Nowickiej. Odbywa si? ona pod has?em "Lalkowe w?drowanie - Japonia", gdy? prezentowane postacie nawi?zuj? do mitologii i legend tego kraju.
Znajdziemy wi?c tu olbrzymie smoki, zwyk?ych mieszka?ców kraju kwitn?cych wi?ni jak i malutkiego bo?ka szcz??cia. Lalka dla Japo?czyków jest bardzo wa?na. - Buduje ?wiadomo?? mieszka?ców tego kraju - wyja?nia Miros?awa Truchta-Nowicka. Prezentowane w bibliotece lalki nie s? wiernymi kopiami lalek japo?skich, gdzie wykorzystywane jest tak?e tkanina. Mitologia japo?ska nie pozostawi?a tak?e wyobra?e? tradycyjnych bóstw, wi?c s? to interpretacje postaci z legend autorstwa Miros?awy Truchty-Nowickiej.
Autorka wystawy z wykszta?cenia jest plastykiem, a z tworzeniem lalek po raz pierwszy spotka?a si? w ?ódzkim teatrze "Pinokio". Swoje prace wielokrotnie wystawia?a w ?odzi. Prezentowa?a je te? w Warszawie, Radomiu, Sopocie, Cz?stochowie i Piotrkowie Trybunalskim. Jak wyznaje Miros?aw Truchta-Nowicka swoimi lalkami chce sprawia? rado?? i wywo?ywa? u?miech odbiorców wystaw. Z pewno?ci? w Brzezinach nie b?dzie inaczej.

GALERIA ZDJ?? Z WYSTAWY