Nowo?ci wydawnicze w bibliotece
Dodany przez Bibliotekarz dnia Maj 02 2011 - 14:43:51
Pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej postawili sobie w tym roku za cel odnowienie ksi?gozbioru. Nie chodzi tu o zakup nowych wyda? ksi??ek beletrystycznych, lecz popularnonaukowych, które szybk? trac? na aktualno?ci. Z my?l? o uczniach i studentach chcemy uzupe?ni? niedobory szczególnie w zakresie polityki, gospodarki, matematyki, chemii , fizyki i biologii - informuje El?bieta Tamkun - kierownik Dzia?u Gromadzenia, Opracowania i Wypo?yczania Ksi?gozbioru.
Z my?l? o dzieciach i m?odzie?y zosta?y zakupione lektury, poradniki dla nastolatków, ksi??ki ze ?wiata magii, przygodowe i obyczajowe. Nie zapomniano te? o bardzo m?odych czytelnikach, dla których pozyskano bajeczki przytulanki. Nadal te? nabywa si? ksi??ki beletrystyczne. Z zakresie ksi??ek dla doros?ych z tego gatunku biblioteka obecnie poleca: trylogi? Pauliny Simons "Je?dziec Miedziany", "Tatiana i Aleksander" oraz 'Ogród Letni", sag? rodzinn? "Cukiernia pod Amorem" oraz nostalgiczne powie?ci Teresy Revay "Bia?a Wilczyca" i "Wszystkie marzenia ?wiata". Dla czytelników o mocnych nerwach przygotowano cykl ksi??ek z dreszczykiem "Wybrana", "Nieposkromiona", "Osaczona", "Zdradzona". Dla lubi?cych podró?e ksi??ki Babcia w Afryce", "Turystyka zrównowa?ona", "Wspania?e podró?e na ka?d? kiesze?", czy "Kobieta na kra?cu ?wiata".
W sumie od pocz?tku roku zakupiono do biblioteki 141 woluminów za sum? 3463 z?, w tym 88 woluminów o warto?ci 2796 z?, które s? przeznaczone dla doros?ych czytelników oraz 53 woluminy dla tych ma?oletnich. Warto wi?c zagl?da? do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdy? z pewno?ci? mo?na znale?? tu co? ciekawego dla siebie jak wskazuje na to has?o tegorocznego tygodnia bibliotek "Biblioteka zawsze pod drodze, nie mijam - wchodz?".