Olej stado! B?d? czarn? owc?!
Dodany przez Bibliotekarz dnia Maj 02 2011 - 10:08:01


Miejska Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w??cza si? w akcj?: Olej stado! B?d? czarn? owc?! .

Wed?ug ostatnich bada? Biblioteki Narodowej, 56% Polaków nie czyta ksi??ek. My, czytaj?cy jeste?my w mniejszo?ci. Jeste?my czarnymi owcami i podoba si? nam bycie poza stadem! Ty te? olej stado i b?d? czarn? owc?! Czytaj!